1. Może się okazać, że wypełniając powyższy formularz przekażesz nam tj. Stowarzyszeniu Klon/Jawor dane osobowe. W takim przypadku staniemy się ich administratorem i będziemy je przetwarzać zgodnie z poniższymi zasadami.
  2. Dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia opisanej powyżej akcji poparcia.
  3. Dane będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej zgody.
  4. Podanie ww. danych jest niezbędne do prawidłowego zarejestrowania zgłoszonego poparcia, w tym jego weryfikacji. Na podany adres mailowy otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który zakończy proces rejestracji poparcia. Po zakończeniu akcji na podany adres mailowy otrzymasz również informację o przebiegu całej akcji i jej rezultatach.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Brak podania danych uniemożliwia zarejestrowanie poparcia.
  6. Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zrealizowania celów. Po zakończeniu akcji i przesłaniu na wskazany adres mailowy informacji o jej przebiegu dane będą usuwane.
  7. Dane nie będą przekazane innym podmiotom. Na naszej stronie internetowej zostanie jedynie opublikowana lista organizacji w imieniu, których zostało zgłoszone poparcie wraz z miejscowością, w której działa organizacja. Podany adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.
  8. Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Masz prawo wycofać udzieloną zgodę.
  9. Nasze dane kontaktowe: Stowarzyszenie Klon/Jawor z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5, e-mail: klon@klon.org.pl.